در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 لغت ضروري - هفته 8 Reluctant rəˈləktənt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 لغت ضروري - هفته 8 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Reluctant rəˈləktənt

“Unwilling”

بی میل

It was easy to see that Herman was reluctant to go out and find a job.

درک اینکه « هرمن » برای بیرون رفتن و یافتن کار بی میل بود، ساده بود.

The patient was reluctant to tell the nurse the whole gloomy truth.

بیمار تمایل نداشت تمام حقیقت غم انگیز را به پرستار بگوید.

I was reluctant to give up the security of family life.

مایل نبودم امنیت زندگی خانوادگی را از دست بدهم.