در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین دوره آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 30 mortify /ˈmɔːtɪfaɪ/ {datmp3}{/datmp3}

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در دوره آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 30 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

mortify /ˈmɔːtɪfaɪ/ {datmp3}{/datmp3}

پست کردن، ریاضت دادن، کشتن، آزردن، رنجاندن

Syn: humiliate , embarrass

Good sportsmanship requires that one not mortify a defeated adversary.

ورزشکاری و جوانمردی نیازمند این است که ورزشکار، حریف بازنده ی خود را شرمنده‌ نکند.