در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین دوره آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 30 encumbrance /ɪnˈkʌmbrəns/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در دوره آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 30 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

encumbrance /ɪnˈkʌmbrəns/

سربار، بار، اسباب زحمت، مانع، سد، بدهی، دین

Syn: burden , handicap

It is amazing how lithe football players can be,despite the encumbrance of the safety features of their uniforms.

حیرت آور است که بازیکنان فوتبال،علیرغم دردسر ویژگی های امنیتی در لباس هایشان چقدر می توانند خوش اندام باشند.