در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین دوره آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 30 idyllic /ɪˈdɪlɪk/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در دوره آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 30 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

idyllic /ɪˈdɪlɪk/

چکامه ای ، قصیده ای ، تشریحی،روستایی

Syn: peaceful

City dwellers often yearn for the idyllic life in the country.

ساکنان شهرها اغلب آرزوی زندگی آرام و با صفای حومه ی شهر را دارند.