در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین دوره آموزش آنلاین 1100 - هفته 29 wane /weɪn/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در دوره آموزش آنلاین 1100 - هفته 29 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

wane /weɪn/

رو بکاهش گذاشتن، نقصان یافتن، کم شدن، افول، کم وکاستی، وارفتن، به آخر رسیدن

Syn: decrease , decline

Many virulent disease are now on the wane.

ا امروزه بسیاری از بیماری های مرگبار رو به کاهش هستند.