در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین دوره آموزش آنلاین 1100 - هفته 29 nondescript /ˈnɒndɪskrɪpt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در دوره آموزش آنلاین 1100 - هفته 29 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

nondescript /ˈnɒndɪskrɪpt/

غیرقابل طبقه بندی، وصف ناپذیر، نامعین

Syn: undistinguished

The detective had little to go on because of the nondescript nature of the criminal.

به دلیل ماهیت نامشخص جنایتکار،کاراگاه چیز کمی برای ادامه ی کار در اختیار داشت.