در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 لغت ضروري - هفته 8 Bulky ˈbəlki

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 لغت ضروري - هفته 8 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Bulky ˈbəlki

“Taking up much space; large”

فضای زیادی می گیرد، بزرگ، حجیم

Charley and Marty removed the bulky package from the car.

« چارلی» و « مارتی» بسته ی جاگیر را از داخل اتومبیل برداشتند.

The massive desk was quite bulky and impossible to carry.

میز بزرگ ، کاملاً حجیم و حمل آن غیر ممکن بود.

His client wanted an item that wasn’t so bulky, Olsen told us.

« السن» به ما گفت که مشتری اش چیزی می خواهد که خیلی بزرگ نباشد.