در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 لغت ضروري - هفته 8 Prominent ˈprɑːmənənt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 لغت ضروري - هفته 8 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Prominent ˈprɑːmənənt

“Well-known; important”

مشهور، مهم

My client is a prominent business person.

موکلم، تاجر مشهوری است.

Napoleon is a prominent figure in the history of France.

در تاریخ فرانسه « ناپلئون» شخصیت مهمی است.

Her violet eyes were the prominent feature of the model’s face.

ویژگی برجسته ی چهره ی ماکت، چشم های بنفشش بود.