در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 لغت ضروري - هفته 8 Weird ˈwɪrd

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 لغت ضروري - هفته 8 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Weird ˈwɪrd

“Mysterious; unearthly”

اسرار آمیز، غیر دنیوی

She looked weird with that horrible makeup on her face.

با آن آرایش وحشتناک روی صورتش، عجیب به نظرمی رسید.

Allen felt that weird things were starting to happen when he entered the haunted house.

وقتی « آلین» وارد خانه جن زده شد احساس کرد چیزهای عجیبی در حال رخ دادن است.

Becky had a weird feeling after swallowing the pills.

« بکی» پس از بلعیدن قرص ها، احساس عجیبی داشت.