در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین دوره آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 28 propinquity /prəˈpɪŋkwɪti/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در دوره آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 28 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

propinquity /prəˈpɪŋkwɪti/

نزدیکی، خویشی، شباهت، قرابت، مجاورت

Syn: nearness in time or place

I don’t have any propinquity to you.

من هیچ نزدیکی/قرابتی با شما ندارم.