در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 لغت ضروري - هفته 8 Survive sərˈvaɪv

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 لغت ضروري - هفته 8 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Survive sərˈvaɪv

“Live longer that; remain alive after”

بقاء یافتن، زنده ماندن، بازماندن، جان به در بردن

It was uncertain whether we could survive the torrent of rain.

معلوم نبود که آیا از باران سیل آسا جان سالم به سر می بریم.

Some people believe that only the strongest should survive.

بعضی از افراد براین باورند که تنها قوی ترین ها باید زنده بمانند.

The space capsule was built to survive a long journey in space.

کپسول فضایی بگونه ای ساخته شده بود که پس از سفر فضایی طولانی باقی بماند.