در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین دوره آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 27 obscure /əbˈskjʊr/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در دوره آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 27 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

obscure /əbˈskjʊr/

مبهم

Syn: lowly unclear unknown

متضاد: clear

For some obscure reason, he failed to turn up.

به دلایل مبهمی او نتوانست بیاید.

an obscure German poet

یک شاعر آلمانی ناشناخته