در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین دوره آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 27 invective /ɪnˈvektɪv/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در دوره آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 27 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

invective /ɪnˈvektɪv/

هتاکی

Syn: abuse swearing

a speech full of invective against the government

سخنرانی پر از هتاکی علیه دولت

The gesture infuriated him and he let out a stream of invective.

آن حرکت آنقدر او را عصبانی کرد که او موجی از ناسزا حواله او کرد.