در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین دوره آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 27 constrict /kənˈstrɪkt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در دوره آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 27 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

constrict /kənˈstrɪkt/

جمع کردن

Syn: bind limit squeeze

constricting rules and regulations

قوانین و مقررات محدود کننده

Her throat constricted and she swallowed hard.

او وقتی غذا را به سختی قورت داد گلویش منقبض شد.