در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین دوره آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 27 pungent /ˈpʌndʒənt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در دوره آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 27 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

pungent /ˈpʌndʒənt/

تند

Syn: biting caustic sharp

متضاد: mild

The marinade is more pungent than soy sauce.

چاشنی گوشت تندتر از سس سویا است.

pungent criticism

انتقادی تندوتیز

the pungent smell of burning rubber

بوی تند ناشی از سوختن لاستیک