در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین دوره آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 27 array /əˈreɪ/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در دوره آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 27 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

array /əˈreɪ/

صف

Syn: arrangement system

There was a splendid array of food on the table.

مجموعه‌ای با شکوه از غذا روی میز بود.

They sat before an array of microphones and cameras.

آنها رو به روی ردیفی از میکروفن و دوربین نشستند.