در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 لغت ضروري - هفته 8 Valid ˈvæləd

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 لغت ضروري - هفته 8 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Valid ˈvæləd

“Supported by facts or authority; sound; true”

معتبر، درست

The witness neglected to give valid answers to the judge’s questions.

شاهد از دادن پاسخ های موثق به پرسش های قاضی غفلت کرد.

Rita had valid reasons for denouncing her gather’s way of life.

«ریتا» برای محکوم کردن سبک زندگی پدرش دلایل معتبری داشت.

When Dave presented valid working papers, the foreman consented to hiring him immediately.

بعد از اینکه «دیو» پروانه کار معتبری را ارائه کرد، رئیس به استخدام فوری او رضایت داد.