در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین دوره آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 27 besmirch /bɪˈsmɜːrtʃ/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در دوره آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 27 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

besmirch /bɪˈsmɜːrtʃ/

لکه دار کردن

Syn: soil stain sully

He had deliberately set out to besmirch her reputation.

او عمدا برنامه ریزی کرده بود که آبروی دختر را لکه دار کند.