در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین دوره آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 27 humility /hjuːˈmɪləti/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در دوره آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 27 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

humility /hjuːˈmɪləti/

تواضع

Syn: humbleness meekness modesty

They might be very rich, but it wouldn't hurt them to show a little humility.

آنها ممکن است خیلی ثروتمند باشند اما فکر نمی‌کنم کمی تواضع نشان دادن آزاری به آنها برساند.