در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 لغت ضروري - هفته 8 Variety vəˈraɪəti

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 لغت ضروري - هفته 8 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Variety vəˈraɪəti

“Lack of sameness; a number of different things”

نابرابری، چند چیز مختلف، تنوع، انواع و اقسام

Eldorado Restaurant serves a wide variety of foods.

رستوران« الدورادو» غذاهای بسیار متنوعی سرو می کند

The show featured a variety of entertainment.

نمایش، انواع سرگرمی ها را نشان می داد.

He faced unforeseen problems for a variety of reasons.

او به دلایل گوناگون، با مشکلات پیش بینی نشده ای روبه رو شد.