در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین دوره آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 26 pungent /ˈpʌndʒənt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در دوره آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 26 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

pungent /ˈpʌndʒənt/

پر ادویه، تند، زننده، گوشه دار، تیز، نوک تیز،سوزناک

Syn: bitting , sharply stimulating

I felt a pungent smell in my room.

بوی زننده ای را در اتاقم احساس کردم.