در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین دوره آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 26 voluminous /vəˈljuːmɪnəs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در دوره آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 26 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

voluminous /vəˈljuːmɪnəs/

گشاد، حجیم، فراوان، زیاد، پرحجم، پرکار

Syn: bulky , large

The box was voluminous and difficult to carry.

جعبه حجیم بود و حملش مشکل بود.