در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین دوره آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 26 vitriolic /ˌvɪtrɪˈɒlɪk/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در دوره آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 26 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

vitriolic /ˌvɪtrɪˈɒlɪk/

نمک جوهرگوگرد، زاج، توتیا، سخن تند،جوهرگوگرد (اسیدسولفوریک) زدن به، تند و سوزنده

Syn: bitting

The vitriolic language used by critics of the new play tended to obliterate its good qualities.

زبان تند منتقدان نمایش جدید،ویژگی های خوب آن را محو کرد.