در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین دوره آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 26 falter /ˈfɔːltə/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در دوره آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 26 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

falter /ˈfɔːltə/

گیرکردن، لکنت زبان پیدا کردن، با شبهه وتردید سخن گفتن، تزلزل یا لغزش پیداکردن

Syn: stumble , hesitate

Though he knew well the danger involved,the knight did not falter as he entered the dragon’s cave.

اگر چه شوالیه از خطر آگاه بود،اما هنگام ورود به غار اژدها تزلزل نشان نداد.