در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 لغت ضروري - هفته 8 Mediocre ˌmiːdɪˈoʊkə

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 لغت ضروري - هفته 8 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Mediocre ˌmiːdɪˈoʊkə

“Neither good nor bad; average; ordinary”

نه خوب نه بد، متوسط، معمولی

After reading my composition, Mrs.Evans remarked that it was mediocre and I could do better.

خانم« ایوانز» بعداز خواندن انشا، به من گفت انشایم متوسط است و من می توانم انشا، بهتری بنویسم.

Howard was a mediocre scientist who never made any unique discoveries.

«هوارد» دانشمندی معمولی بود که هرگز هیچ کشف منحصر به فردی نکرد.

The movie wasn’t a great one; it was only mediocre.

فیلم بسیار برجسته ای نبود، تنها یک فیلم معمولی بود.