در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 لغت ضروري - هفته 8 Exaggerate ɪgˈzædʒəˌret

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 لغت ضروري - هفته 8 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Exaggerate ɪgˈzædʒəˌret

“Make something greater than it is; overstate”

مبالغه کردن، غلو کردن

He wasn’t trying to deceive you when he said that his car was the best car in the world; he was just exaggerating.

وقتی که گفت اتومبیلش بهترین اتومبیل دنیا است سعی نمی کرد شما را فریب دهد او فقط مبالغه می کرد.

The bookkeeper exaggerated her importance to the company.

دفتردار درباره ی اهمیت خود برای شرکت غلو کرد.

When he said that O’neal was eight feet tall, he was undoubtedly exaggerating.

قطعا زمانی که گفت قد «شکیل انیل» هشت فوت است مبالغه می کرد.