در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع کتاب 1100 - هفته 25 deplorable /dɪˈplɔːrəbl̩/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع کتاب 1100 - هفته 25 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

deplorable /dɪˈplɔːrəbl̩/

مایه دلسوزی، رقت انگیز، اسفناک، زار

Syn: regrettable

The hometown fans thought the umpire’s decision was deplorable.

طرفداران خانگی فکر می کردند که تصمیم داور تاسف آور بود.