در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع کتاب 1100 - هفته 25 eruption /ɪˈrʌpʃn̩/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع کتاب 1100 - هفته 25 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

eruption /ɪˈrʌpʃn̩/

جوش، فوران، انفجار

Syn: burst

Tourists can notice the eruption of population in this country.

توریست ها می توانند متوجهِ فورانِ جمعیت در این کشور شوند.