در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 - هفته 24 inviolable /ɪnˈvaɪələbl̩/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 - هفته 24 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

inviolable /ɪnˈvaɪələbl̩/

مصون، مقدس، غصب نکردنی

Syn: safe

Don’t go out alone at night.you won’t be inviolable.

در شب تنها بیرون نرو.مصون نخواهی بود.