در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 - هفته 24 originate /əˈrɪdʒɪneɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 - هفته 24 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

originate /əˈrɪdʒɪneɪt/

سرچشمه گرفتن – ناشی شدن، آغاز شدن یا کردن، موجب شدن

Syn: arise , begin

Some bad habits originate in adolescence and continue throughout a person’s life.

برخی از عاداتِ بد از دورانِ نوجوانی سرچشمه می گیرند و در تمام طولِ زندگیِ شخص ادامه می یابند.