در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 - هفته 24 tradition /trəˈdɪʃn̩/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 - هفته 24 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

tradition /trəˈdɪʃn̩/

رسم، سنت، عقیده موروثی، عرف، روایت متداول، عقیده رایج، سنن ملی

Syn: beliefs , opinions and customs handed down from one generation to another

All religions have different beliefs and traditions.

همه ی مذاهب،باورها و سنت های متفاوتی دارند.