در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 - هفته 24 entreaty /ɪnˈtriːti/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 - هفته 24 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

entreaty /ɪnˈtriːti/

التماس، استدعا

Syn: appeal , plea

The murderer made a(n) entreaty to the governor for a pardon.

قاتل به حاکم التماس کرد تا او را عفو کنند.