در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 - هفته 24 versal /ˌjuːnɪˈvɜːsl̩/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 - هفته 24 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

versal /ˌjuːnɪˈvɜːsl̩/

کلی، عمومی، عالمگیر، جامع، جهانی، همگانی

Syn: general , widespread

Pollution is a universal problem.

آلودگی یه مشکل جهانی/همگانی است.