در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 - هفته 24 taint /teɪnt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 - هفته 24 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

taint /teɪnt/

لکه دار کردن، رنگ کردن، آلوده شدن، لکه، ملو کردن، فاسد کردن، عیب

Syn: blemish

Unsanitary conditions in the bottling factory caused hundreds of cases of soda to be tainted by dirt and foreign objects.the health department refused to allow the soda to be sold.

شرایط غیر بهداشتی کارخانه ی بطری سازی بخاطر کثیفی و اشیاء خارجی،باعث آلوده شدن صدها نوشابه شد.وزارتِ بهداشت اجازه نداد نوشابه ها به فروش برسند.