در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 - هفته 24 imperative /ɪmˈperətɪv/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 - هفته 24 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

imperative /ɪmˈperətɪv/

امری، دستوری، حتمی، الزام آور، ضروری

Syn: essential , necessary

In the nuclear age it has become imperative for the nations of the world to learn to live in peace.

در عصرِ اتم برای همه ی ملت های جهان ضروری است که در صلح زندگی کنند.