در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 - هفته 24 imprudent /ɪmˈpruːdnt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 - هفته 24 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

imprudent /ɪmˈpruːdnt/

بی احتیاط، بی تدبیر

Syn: unwise , not careful

It is considered imprudent to give your computer code word to anyone not fully known to you.

دادنِ رمزِ کامپیوترتان به کسی که کاملا نمیشناسید نابخردانه تلقی می شود.