در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 - هفته 24 taboo /təˈbuː/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 - هفته 24 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

taboo /təˈbuː/

تابو، حرام، منع یا نهی مذهبی، حرام شمرده

Syn: prohibition , ban

It is taboo for certain South Seas islanders to eat some foods before they marry.

خوردنِ بعضی از غذاها قبل از ازدواج برای برخی از جزیره نشینان دریاهای جنوب حرام است.