در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 - هفته 24 artifact /ˈɑːtɪfækt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 - هفته 24 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

artifact /ˈɑːtɪfækt/

محصول مصنوعی، مصنوع

Syn: an object made by hand,rather than a thing as it occurs in nature.

They emitted many artifact from under the soil.

آن ها اشیاء دست ساز زیادی را از زیر خاک خارج کردند.