در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 - هفته 24 fetish /ˈfetɪʃ/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 - هفته 24 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

fetish /ˈfetɪʃ/

طلسم، اشیا یاموجوداتی که به عقیده اقوام وحشی دارای روح بوده و مورد پرستش قرارمیگرفتند، بت، صنم، خرافات

Syn: talisman , amulet

The explorer saw the golden statue and thought of how much money it would bring them.But their lives would be in danger if they moved it because it was a powerful fetish to the natives.

کاوشگران تندیسِ طلایی را دیدند و به مقدار پولی اندیشیدند که برای آن ها می آورد.اما اگر آن را تکان می دادند،زندگی شان به خطر می افتاد زیرا آن تندیس برای بومیان یک طلسمِ قوی بود.