در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 - هفته 24 inanimate /ɪnˈænɪmət/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 - هفته 24 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

inanimate /ɪnˈænɪmət/

روح دادن، انگیختن، بیجان، غیر ذیروح

Syn: lifeless

Stones are inanimate objects that have no life of their own.

سنگ ها اشیاء بی جانی هستند که از خودشان حیات ندارند.