در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 - هفته 24 anthropologist /ˌænθrəˈpɒlədʒɪst/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 - هفته 24 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

anthropologist /ˌænθrəˈpɒlədʒɪst/

مردم شناس، انسان شناس

Syn: an expert in the study of the races,beliefs,customs,etc of mankind

I like to see that famous anthropologist.

دوست دارم آن انسان شناسِ مشهور را ببینم.