در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 کلمه انگلیسی - هفته 23 catastrophic /ˌkætəˈstrɒfɪk/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 کلمه انگلیسی - هفته 23 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

catastrophic /ˌkætəˈstrɒfɪk/

اسف بار، مصیبت بار، بسیاربد، فاجعه آمیز

Syn: disastrous

The heavy rain brought catastrophic floods.

بارانِ سنگین سیل های فاجعه آمیزی را به بار آورد.