در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 کلمه انگلیسی - هفته 23 susceptible /səˈseptəbl̩/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 کلمه انگلیسی - هفته 23 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

susceptible /səˈseptəbl̩/

مستعد، فروگیر، حساس، مستعد پذیرش

Syn: easily affected

Don’t say anything bad about her work.she’s very susceptible about it.

درباره ی کار او بد نگو.او در این مورد خیلی حساس است.