در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 کلمه - هفته 7 Molest məˈlest

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 کلمه - هفته 7 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Molest məˈlest

“Interfere with and trouble; disturb”

مزاحم شدن و اذیت کردن، آزار دادن

My neighbor was molested when walking home from the subway.

همسایه ام وقتی از مترو به خانه بازمی گشت، مورد اذیت قرار گرفت.

The gang did a thorough job of molesting people in the park.

اراذل و اوباش کاملاً مردم را در پارک آزار دادند.

Lifeguards warned the man not to molest any of the swimmers.

نجات غریق ها به آن مرد هشدار دادند که برای هیچ یک از شناگران مزاحمت ایجاد نکند.