در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 کلمه انگلیسی - هفته 23 mortality /mɔːˈtælɪti/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 کلمه انگلیسی - هفته 23 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

mortality /mɔːˈtælɪti/

میرش، مرگ ومیر، متوفیات، بشریت

Syn: death

The mortality in this country is less than other countries.

مرگ و میر در این کشور کمتر از سایرِ کشورهاست.