در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 کلمه انگلیسی - هفته 23 maladjusted /ˌmæləˈdʒʌstɪd/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 کلمه انگلیسی - هفته 23 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

maladjusted /ˌmæləˈdʒʌstɪd/

ناسازگار، بی توافق، دژسازگار، کژ سازگار،پریشان

Syn: disturbed

My car was maladjusted and I must take it to a garage.

ماشینم نامیزان بود و باید آن را به یک تعمیرگاه ببرم.