در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 کلمه انگلیسی - هفته 23 analogous /əˈnæləɡəs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 کلمه انگلیسی - هفته 23 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

analogous /əˈnæləɡəs/

قیاس‌ پذیر، قابل‌ قیاس، هم‌سنگ، قابل‌ سنجش، هم‌تراز، هم‌ ارز، شبیه، همانند، نظیر

Syn: similar

Although the lawyer acknowledged that the two cases were hardly analogous, he still felt that he had a good precedent on his side.

اگر چه وکیل اعتراف کرد که دو پرونده به هم شبیه هستند اما هنوز احساس می کرد روشِ خوبی را به کار گرفته است.