در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 کلمه انگلیسی - هفته 23 perspicacious /ˌpɜːspɪˈkeɪʃəs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 کلمه انگلیسی - هفته 23 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

perspicacious /ˌpɜːspɪˈkeɪʃəs/

زیرک، بینا، تیزهوش

Syn: h acutely perceptive , shrewd

The girl is very perspicacious like her mother.

دختر مانندِ مادرش بسیار باهوش بود.