در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 کلمه - هفته 7 Resent rəˈzent

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 کلمه - هفته 7 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Resent rəˈzent

“Feel injured and angered at (something)”

از چیزی احساس آزردگی خاطر یا عصبانیت کردن

Bertha resented the way her husband treated her.

«برتا» از نحوه ی رفتار دوست پسرش رنجیده شد.

The earthquake victim resented the poor emergency care.

قربانی زلزله از مراقبت های اضطراری ضعیف آزرده خاطر شد.

Columbus resented the fact that his crew wanted to turn back.

«کریستف کلمب» از این حقیقت که خدمه اش می خواستند برگردند، تنفر داشت.