در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه

پرسش و پاسخ آنلاین

درسی دوره اول متوسطه هشتم ادبیات فارسی
2
3
1
پاسخ
1709

کدام کتاب از نمونه های ادبیات تعلیمی و اندرزی نیست؟

 • 1) گلستان و بوستان
 • 2) شاهنامه
 • 3) مثنوی معنوی
 • 4) کلیله و دمنه
1
پاسخ
46

مترادف کدام واژه درست است؟

 • 1) هنجار: فرهنگ
 • 2) اخلاق: آداب
 • 3) باور: اعتقاد
 • 4) سنّت: آراسته
1
پاسخ
69

واژۀ «بدان» در کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟

 • 1) بدان که این ها که تو گفتی همه فرع است.
 • 2) هر کس ایران را بشناسد، دل بدان خواهد باخت.
 • 3) اگر روزی دشمن پیدا کردی، بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی.
 • 4) خواهم آمد من به کویت، گر نمی دانی بدان
1
پاسخ
576

با توجه به بیت زیر کدام گزینه نادرست است؟ «آمد آن شکرگزاریش به گوش *** گفت کای پیر خرف گشته، خموش!»

 • 1) بیت دارای سه جمله است
 • 2) «خموش»، مسند است
 • 3) «کای پیر خرف گشته، خموش»، مفعول است
 • 4) «شکرگزاری»، هستۀ گروه اسمی است
1
پاسخ
39

معنی واژه های مشخّص شده ی بیت زیر، به تر تیب ،در کدام گزینه آمده است؟ «کای [فرازنده] ی این چرخ بلند وی [نوازند

 • 1) بزرگ ، مهربان ، سردوبی روح
 • 2) برپاکننده ، آرامش بخش ، مهربان
 • 3) افرازنده ، مهربان ، اقرارکننده
 • 4) بلند کننده ، نوازش گر ، غمناک
1
پاسخ
583
1
پاسخ
638

واژه ها در کدام گزینه با یکدیگر هم خانواده هستند؟

 • 1) حرمت - احترام - تحریم
 • 2) اوج - معراج - عروج
 • 3) معطّر - عطّار - طراوت
 • 4) مرجع - عروج - مراجعه
1
پاسخ
1673

منظور از عبارت «شعر و نقاشی، کار خود را کرده بود»، چیست؟

 • 1) شعر و نقاشی در نهایت زیبایی بود
 • 2) شعر و نقاشی به کار یکدیگر کمک کرده بودند
 • 3) شعر و نقاشی به هدف خود نائل آمده بود
 • 4) شعر و نقاشی کار خود را تمام کرده بودند
1
پاسخ
228

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟

 • 1) آن کاغذ را اندر شکاف دیوار نهاد تا از پای رهگذران در امان باشد.
 • 2) این روحانی پرشور با اندیشمندان انگلیسی گفت و گو می کرد.
 • 3) آفرین بر قلم سحرآمیزت! نقاشی تو طبیب زخم های ماست.
 • 4) قطره های آب از شکاف سقف می لقزید و به کف سنگی غار می چکید
1
پاسخ
51

در کدام گروه اسمی دو وابسته پیشین به کار رفته است؟

 • 1) عجب نغمه دلپذیری
 • 2) کدام کتاب برگزیده سال؟
 • 3) احساس و عاطفه گوینده
 • 4) این سه قهرمان دلاور
1
پاسخ
157

نسبت «گستاخی به جسارت» مانند نسبت واژه های کدام گزینه است؟

 • 1) تازش و سازش
 • 2) مأوا و پناهنده
 • 3) پیکره و روح
 • 4) بنیان و شالوده
1
پاسخ
1174

کدام بیت با مفهوم (الاعمال بالنیّات) مناسبت بیشتری دارد؟

 • 1) گفت من تیغ از پی حق می زنم *** بنده ی حقم نه مامور تنم
 • 2) از علی آموز اخلاص عمل *** شیر حق را دان منزه از دغل
 • 3) در زمان انداخت شمشیر آن علی *** کرد او اندر غزایش کاهلی
 • 4) چون درآمد در میان غیر خدا *** تیغ را دیدم نهان کردن سزا
1
پاسخ
176

در همه ی گزینه ها تشبیه به کار رفته است به جز گزینه ی ............... .

 • 1) باد خشم و باد شهوت، باد آز *** برد او را که نبود اهل نماز
 • 2) حیف است طایری چو تو، در خاکدان غم *** زین جا به آشیان وفا می فرستمت
 • 3) گفت من تیغ از پی حق می زنم *** بنده ی حقم نه مامور تنم
 • 4) لنگ لنگان قدمی بر می داشت *** هر قدم دانه ی شکری می کاشت

موردی یافت نشد. لطفا فیلترهای دیگر را امتحان کنید.

2
3
فیلترهای بیشتر
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ششم دبستان در: امتحان درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان آنلاین درس 5 - پیشرفت علوم و فنون در دوره اسلامی خوبه ولی کاشکی کمی سوالاتش بیشتر بود!

رضوان در: امتحان درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 9 تدبیر زندگانی عالی

رامیار سلامت در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 9 الکتریسیته خیلی عالی

Daniel farahmand در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هفتم - درس 7 سفر آب درون زمین Verry good

آرشیدا زندیان در: آزمون آنلاین کتاب علوم تجربی چهارم دبستان - درس 1 تا 7 آمادگی برای آزمون نوبت اول عالی

:) در: امتحان پیام های آسمان هفتم آنلاین - درس 5 پیامبر رحمت خیلی خیلی خیلی ممنونم برای سایت خوبتون ;)

نگین در: تست مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 8 جهان نابرابر افتضاح😐پس کو سوالا؟

mh در: آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ عالییی

ramiya در: تست درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 4 برگی از تاریخ زمین عالی

gril blink در: سوالات انگلیسی پایه هشتم آنلاین - درس 1 My Nationality خوبه بدک نیس ولی خیلی اسونن

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم لینکی نیومد شماره ای که دادیم واتساپ نداره خاموشم هست

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم ام لینکی برای دانلود برام فرستاد نشده فقط رسید خرید ایمیل شده متاسفانه شماره ای که دادی هم واتساپ نداره

سها غلامی در: امتحان آنلاین چهارگزینه ای درس زیست شناسی 2 پایه یازدهم - فصل 2 حواس (گفتار 2 - حواس ویژه) عالی بود

نرگس خلجی در: آزمون درس زیست شناسی پایه دهم آنلاین - فصل 1 گفتار دوم زیست شناسی نوین عالی

محمد ماهان قاسمی در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 11 کانی‌ها خوب

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون تستی مجازی تاریخ 1 پایه دهم - درس 5 هند و چین سری 2 - درسی

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 1 کنش‌های ما - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی - درس 3 جهان اجتماعی - درسی

سوالات درس جغرافیای ایران پایه دهم آنلاین - فصل 1 جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

تست آنلاین درس جامعه شناسی 2 پایه یازدهم - درس 4 نمونه‌های فرهنگ جهانی (2) - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

آزمون آنلاین روانشناسی پایه یازدهم انسانی - درس 1 روان شناسی (تعریف و روش مورد مطالعه) سری 1 - درسی

سوالات امتحانی آنلاین درس آموزش قرآن پایه نهم - درس 1 سوره شوری و زخرف - درسی